Menu

Popup

Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Rồng 2 Đầu 4 Cổng Lorencia 05:10
Mùa Hè LostTower0 05:15
Boss Vàng Lorencia 06:00
Boss Nars DevilFairy 4 Cổng Lorencia 06:00
Boss Medusa 4 Cổng Lorencia 06:05
Boss Quỷ Vương 4 Cổng Lorencia 06:10
Boss Erohim 4 Cổng Lorencia 07:00
Boss Ma Bư 4 Cổng Lorencia 07:05
Thỏ Ngọc Atlans0 08:40
Siêu Boss Lord Silvester 4 Cổng Lorencia 08:55
TvT Event Lorencia Sv1 20:00
Boss Guild Lorencia Sv1 21:00

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MuPhucMa.net!